Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhet

Vi på Belwrk jobbar mycket med sortering. Visst kan det framstå som en liten sak, men när man jobbar med så stora volymer som vi gör, så gör det skillnad när vi sorterar plast för sig och papp för sig. Vi hivar inte bara ner allt i brännbart.

Här har vi faktiskt stor hjälp av vår leverantör Smart Recycling.

Hållbarhet i tre steg

01

Sortering

Logistikbranschen genererar ofta olika typer av avfall, inklusive förpackningsmaterial och engångsartiklar. Korrekt sopsortering en viktig del av en vår hållbarhetplan. Återvinning av förpackningsmaterial och materialåteranvändning minskar inte bara kostnaderna för avfallshantering utan också bidrar till att minska den övergripande koldioxidavtrycket.

02

Miljöbud

Miljöbud spelar en central roll inom vår hållbar logistik och transporter. Deras främsta mål är att minska miljöpåverkan genom att implementera gröna och energieffektiva lösningar. Genom att använda fordon med låga utsläpp, som el- eller hybridbilar, bidrar miljöbuden till att minska luftföroreningar och koldioxidutsläpp.

03

Returflöden

Returflöden inom logistikbranschen har blivit en central aspekt för hållbarhetssträvanden. En effektiv och ansvarsfull hantering av returprodukter spelar en viktig roll för att minimera miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.Hållbara returflöden involverar också att förenkla och effektivisera returprocesserna för kunder, vilket kan minska den totala miljöpåverkan genom att undvika onödiga transporter och resursslöseri

Kundcase

På Belwrk värdesätter vi varje unikt samarbete med våra fantastiska kunder, som sträcker sig över olika branscher. 

Hos oss är vårt dedikerade team alltid redo att erbjuda pålitliga och flexibla logistiktjänster, oavsett bransch eller företagsstorlek.

Läs mer om vad våra kunder säger om oss. 

Våra tjänster

Logistik

Vill ni förenkla er logistik? Välkomna till en smidig och pålitlig tredjepartslogistik i Stockholm. På Belwrk stöttar vi e-handlare och grossister genom att erbjuda snabbare, mer hållbara och flexibla lösningar.

Rådgivning

Vi förstår att logistik kan verka krångligt med olika system, integrationer och regelverk när det gäller lagring av varor. Som logistikexperter erbjuder vi rådgivning för att underlätta och optimera er lagerhantering på ett effektivt sätt.

Returhantering

På Belwrk tar vi även hand om returhantering på ett effektivt och pålitligt sätt för att säkerställa hög kundnöjdhet och minimera kostnader. Se här hur vår returprocess fungerar.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?