Stabil aktör inom bemanning, tredjepartslogistik och kundtjänst