Belwrk - En Nyckelpartner i Divinas Framgångsresa

Divina Sports Sweden AB grundades av Isac Hjertén sommaren 2018 och är specialiserade på tillverkning och försäljning av träningskläder och accessoarer. Isac, som då också var professionell fotbollsspelare, hade som elitidrottare en förståelse för vad för typ av träningskläder som saknades på marknaden och bestämde sig för att börja tillverka dem på egen hand. Divina inleddes som en hobby och passionsprojekt, men har sedan dess växt till att bli hans huvudsakliga sysselsättning och är idag verksamt i hela 14 länder. 

Under de inledande åren fokuserade Divina främst på sin egen e-handel. Men när expansionen mot återförsäljare blev verklighet, insåg Isac snabbt behovet av en pålitlig logistikpartner. Valet föll på Belwrk, på grund av sin trevliga personal, professionella inställning och geografiska närhet. Samarbetet med Belwrk möjliggjorde direkt en snabbare och smidigare hantering av ökande ordervolymer.

“Belwrk har varit flexibla och tillmötesgående när det gäller Divinas specifika behov. De har hjälpt till med allt från dåligt uppmärkta plagg till att pröva nya marknadsplatser med specifika system,” delar Isac entusiastiskt.

 

Grundare: Isac Hjertén

Belwrk har varit flexibla och tillmötesgående när det gäller Divinas specifika behov.”

För ett mindre företag som Divina var det en utmaning att expandera till nya länder med höga fraktpriser som ett hinder. Belwrks stöd möjliggjorde inte bara rimliga fraktkostnader utan också framgångsrik expansion till flera marknader.

Divina Sports Sweden AB strävar nu efter ytterligare tillväxt genom både egen e-handel och samarbete med återförsäljare och marknadsplatser. Anpassningen till den digitala detaljhandelns förändringar gör att Divina siktar på en bredare expansion i hela Europa. Samarbetet med Belwrk är en nyckelkomponent som möjliggör snabbare orderhantering och kortare leveranstider, vilket både är uppskattat av kunderna men som också ökar företagets effektivitet.

Samarbetet har också frigjort värdefull tid som tidigare ägnades åt logistikuppgifter. Detta har möjliggjort en ökad fokus på andra aspekter av verksamheten och har varit avgörande för Divinas fortsatta utveckling.

“Belwrk har inte bara varit en pålitlig logistikpartner utan har även visat en ‘mänsklig touch’ genom trevlig och tillmötesgående personal. De har tagit egna initiativ och agerat proaktivt vid oklarheter i order, vilket har minimerat fel och förbättrat kundupplevelsen,” betonar Isac.

Isac är oerhört nöjd med samarbetet och ser Belwrk inte bara som en logistikpartner utan som en strategisk resurs som har varit avgörande för Divinas tillväxt och framgångsresa. Genom flexibilitet och professionalism har Belwrk blivit en oumbärlig partner i Divinas fortsatta framgångsresa.

 

Hur kan vi hjälpa dig?